Etapy szkolenia dzieci -snowbard

Autorski program Szkoły Narciarskiej STRAMA

Szkoła narciarska i snowboardowa STRAMA jako pierwsza w Polsce opracowała autorski system szkolenia dzieci w jeździe na snowboardzie. Został on stworzony na podstawie wieloletniego doświadczenia wykwalifikowanych instruktorów snowboardu i wypływa z potrzeby przekazywania najmłodszym pasji do tego zimowego sportu. Wraz z rozpoczęciem sezonu narciarskiego 2011 ruszyły pierwsze, przygotowane specjalnie dla młodych amatorów nart, kursy w ramach Klubu Misia Stramusia.

W Klubie Misia Stramusia mile widziane są wszystkie dzieci - te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z snowboardem i te, które chcą doskonalić nabyte już umiejętności.

Program Klubu składa się z 6 etapów. Kiedy maluch przyswoi przypisane do każdego etapu umiejętności i zda egzamin, otrzymuje specjalną odznakę Misia Stramusia. Egzamin prowadzony jest przez instruktorów szkoły STRAMA.

Każde dziecko, które przystąpi do Klubu, otrzyma również indeks, w którym odnotowywane będą jego postępy w nauce. Młodym uczniom towarzyszyć będzie najwierniejszy kibic - maskotka Miś Stramuś, który podczas szkolenia nie tylko będzie mocno trzymać kciuki, ale także wprowadzi przyjazną atmosferę zabawy.

POZIOM I: odznaka czerwona

Odznaka czerwona - etap I

Założenia: oswojenie ze snowboardem, nauka pozycji podstawowej i poruszania się, krótkie ześlizgi, zjazdy z zatrzymaniem, jazda wyciągiem orczykowym, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na stoku.

Stok: łatwy - płaski oraz o lekkim nachyleniu

Zadanie A - ześlizg prosty i skośny z zatrzymaniem na tylnej krawędzi deski między pachołkami, poruszanie się w bok z jedną nogą wpiętą w wiązanie, podchodzenie w górę krokiem dostawnym

Zadanie B - zjazd w skos stoku od pachołka do pachołka na tylnej i przedniej krawędzi deski, zmiana krawędzi po zatrzymaniu i zwrocie

Zadanie C - zjazd wzdłuż linii spadku stoku (na wprost), start z tylnej krawędzi deski z obciążeniem nogi prowadzącej, zatrzymanie na tylnej krawędzi przed wyznaczona linią

Poziom II: odznaka niebieska

Odznaka niebieska - etap II

Założenia: doskonalenie równowagi i czucia deski, opanowanie zmiany obciążenia deski z palców (przednia krawędź) na pięty (tylna krawędź) i odwrotnie, opanowanie obciążenia przedniej i tylnej nogi, jazda skrętami

Stok: łatwy o lekkim nachyleniu

Zadanie A - zjazd skrętami na wyznaczonym torze, zmiana obciążenia z pięt na palce i z palców na pięty

Zadanie Bpółobrót płaski z pięt na palce (FRONTSIDE) i z palców na pięty (BACKSIDE) jadąc w skos stoku z wykorzystaniem rotacji tułowia oraz zmiany obciążenia krawędzi

Zadanie C - przejazd wzdłuż linii spadku stoku ( na wprost ) na przedniej części deski (NOSE) obciążając przednią nogę poprzez wychylenie tułowia w kierunku jazdy, przejazd na tylnej części deski (TAIL) z obciążeniem tylnej nogi poprzez wychylenie tułowia przeciwnie do kierunku jazdy.

Poziom III: odznaka zielona

Odznaka zielona - etap III

Założenia: opanowanie ruchu nisko-wysoko w skręcie, doskonalenie elementów: - zmiana obciążenia deski z palców (przednia krawędź) na pięty (tylna krawędź) i odwrotnie, - obciążenia przedniej i tylnej nogi, - równowagi i czucia deski

Stok: średnio nachylony

Zadanie A - przejazd skrętami z zastosowanie pozycji nisko-wysoko, powolne obniżenie pozycji z dotknięciem grzybka przed zmianą krawędzi, odciążenie deski ( wyjście w górę ) i zmiana krawędzi

Zadanie B - wykonanie pełnego obrotu płaskiego (FRONTSIDE i BACKSIDE) jadąc w skos stoku

Zadanie C- wykonanie TAILROLL - obrót deski za pomocą obciążenia tylnej nogi z wykorzystaniem rotacji tułowia

Poziom IV: odznaka brązowa

Odznaka brązowa - etap IV

Założenia: zjazd tyłem (switch), doskonalenie oraz zwiększenie dynamiki w odciążeniu deski nisko-wysoko, równowagi oraz czucia deski, zasady bezpieczeństwa w uprawianiu freestyle.

Stok: o średnim i stromym nachyleniu

Zadanie A przejazd TYŁEM skrętami po torze z pachołków

Zadanie B skręt ŚMIG - przejazd krótkim, dynamicznym skrętem, wykorzystując odciążenie deski nisko-wysoko

Zadanie C wykonanie NOSEROLL - obrót deski za pomocą obciążenia przedniej nogi z wykorzystaniem rotacji tułowia

Poziom V: odznaka srebrna

Odznaka srebrna - etap V

Założenia: jazda skrętami na krawędziach, prawidłowa pozycja snowboardowa, doskonalenia równowagi oraz czucia deski

Stok: trudny o średnim i stromym nachyleniu

Zadanie A skręt cięty - prawidłowy zjazd na krawędziach we wszystkich fazach skrętu

Zadanie B wykonanie skoku OLLIE ponad ustawiona przeszkodą

Zadanie C slalom SNOW CROSS bez przewrócenia się z utrzymaniem prawidłowej pozycji snowboardowej wykorzystując różne techniki jazdy i promienie skrętu

Poziom VI: odznaka złota

Odznaka złota - etap VI

Założenia: doskonalenie jazdy na krawędziach, równowagi oraz czucia deski, wykorzystanie odciążenia nisko-wysoko w jeździe na krawędziach

Stok: trudny o średnim i stromym nachyleniu

Zadanie A skręt cięty nisko-wysoko, prawidłowy zjazd na krawędziach z odciążeniem nisko-wysoko, utrzymanie prawidłowej pozycji snowboardowej we wszystkich fazach skrętu

Zadanie B wykonanie skoku NOLLIE ponad ustawiona przeszkodą

Zadanie C przejazd slalomu w czasie nie przekraczającym limitu 20 % czasu ustalonego przez instruktora