Etapy szkolenia dzieci - narty

Autorski program Szkoły Narciarskiej STRAMA

Szkoła narciarska i snowboardowa STRAMA jako pierwsza w Polsce opracowała autorski system szkolenia dzieci w jeździe na nartach. Został on stworzony na podstawie wieloletniego doświadczenia wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa i wypływa z potrzeby przekazywania najmłodszym pasji do tego zimowego sportu. Wraz z rozpoczęciem sezonu narciarskiego 2011 ruszyły pierwsze, przygotowane specjalnie dla młodych amatorów nart, kursy w ramach Klubu Misia Stramusia.

W Klubie Misia Stramusia mile widziane są wszystkie dzieci - te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z narciarstwem i te, które chcą doskonalić nabyte już umiejętności.

Program Klubu składa się z 6 etapów. Kiedy maluch przyswoi przypisane do każdego etapu umiejętności i zda "egzamin", otrzymuje specjalną odznakę Misia Stramusia. Egzamin/zdobywanie odznak prowadzone są przez instruktorów szkoły STRAMA.

Każde dziecko, które przystąpi do Klubu, otrzyma również indeks, w którym odnotowywane będą jego postępy w nauce. Młodym uczniom towarzyszyć będzie najwierniejszy kibic - maskotka Miś Stramuś, który podczas szkolenia nie tylko będzie mocno trzymać kciuki, ale także wprowadzi przyjazną atmosferę zabawy.

Etap I: odznaka czerwona - przystąpienie do Klubu Misia Stramusia

Odznaka czerwona - etap I

Założenia: oswajanie z nartami, samodzielne poruszanie się na nartach, krótkie zjazdy z zatrzymaniem. Zjazdy bez kijków.

Wiek: 4 - 5 lat

Stok: łatwy - płaski lub narciarski ogródek dla dzieci

1. Obrót na nartach o 360 stopni poprzez przestępowanie stojąc na płaskim stoku, dziecko wykonuje obrót na nartach wokół własnej osi o 360 stopni przestępując z narty na nartę

2. Podchodzenie równoległe i samodzielne wstawanie ze śniegu po upadkuna płaskim terenie, stojąc bokiem do linii spadku stoku, dziecko wykonuje podejście odstawiając górną nartę i dostawiając dolną. Podejście kończy się siadem bocznym na śniegu i samodzielnym wstaniem

3. Wolny zjazd i zatrzymanie w pozycji płużnej na odcinku ok. 30 m na lekko nachylonym stoku dziecko wykonuje zjazd i zatrzymanie w pozycji płużnej z ramionami rozłożonymi na boki lub dłońmi opartymi na kolanach

Etap II: odznaka niebieska

Odznaka niebieska - etap II

Założenia: samodzielne zjazdy pługiem po wyznaczonym torze, kontrola prędkości, wykonanie narciarskich ćwiczeń koordynacyjnych. Zjazdy bez kijków. Odznaka przyznawana po zdanym egzaminie.

Wiek: 4 - 6 lat

Stok: łatwy - płaski

1. Zjazd wzdłuż linii spadku stoku z przyjęciem na zmianę pozycji płużnej i równoległej kontrolowanie prędkości: narty ustawione równolegle (nabieranie prędkości) => przejście do pozycji płużnej z ramionami rozłożonymi na boki lub dłońmi opartymi na kolanach (wyhamowanie prędkości)

2. Narciarskie zadania koordynacyjne na wytyczonym odcinku zjazd z przekładaniem "pałeczki" przed sobą z prawej ręki do lewej na wyciągniętych ramionach. Rozpoczęcie i zakończenie każdego zadnia jest oznaczone lub wskazane przez instruktora.

3. Slalom pługiem po wyznaczonym torze omijanie przeszkód jadąc skrętami o różnych promieniach

Etap III: odznaka zielona

Odznaka zielona - etap III

Założenia: samodzielne zapięcie nart i wyjazd wyciągiem orczykowym, kontrola prędkości, umiejętność równoległego ułożenie nart w końcowej fazie skrętu. Zjazdy z kijkami. Odznaka przyznawana po zdanym egzaminie.

Stok: łatwy o średnim nachyleniu

1. Zjazd skrętami narty w przeważającej części skrętu prowadzone równolegle – możliwe rozpoczęcie skrętu z pługu. Tor jazdy -slalom

2. Narciarski tor przeszkód przejazd po wytyczonym torze skrętami o różnym promieniu, przejazd pod przeszkodą, nagłe zatrzymanie

3. Tunel narciarski przejazd w tunelu w pozycji zjazdowej (poprawna sylwetka), zatrzymanie w wyznaczonym miejscu za tunelem

Etap IV: odznaka brązowa

Odznaka brązowa - etap IV

Założenia: poprawna pozycja narciarska, prawidłowe dociążanie i odciążanie nart. Zjazdy z kijkami. Odznaka przyznawana po zdanym egzaminie.

Stok: o średnim nachyleniu

1. Skręt bazowy NW - zjazd z utrzymaniem nart w pozycji równoległej w każdej fazie skrętu z widocznym zaakcentowaniem jazdy „nisko – wysoko”. Narty prowadzone ślizgowo.

2. Zmiana rytmu i promienia wykonywanego skrętu - tor slalomowy, na przemian skręty krótsze i dłuższe, płynna zmiana z krótszego skrętu w dłuższy. Każdy skręt poprzedza wbicie kijka.

3. Pozycja zjazdowa zjazd po slalomie gigancie w prawidłowej pozycji zjazdowej

Etap V: odznaka srebrna

Odznaka srebrna - etap V

Założenia: opanowanie skrętów równoległych i poprawna pozycja narciarska, koordynacja ruchów w skrętach o krótkim promieniu. Zjazdy z kijkami. Odznaka przyznawana po zdanym egzaminie.

Stok: średni o większym nachyleniu

1. Skręt równoległy NW - skręt z wbiciem kijka, zjazd z utrzymaniem nart w pozycji równoległej z widocznym zaakcentowaniem jazdy "nisko - wysoko"

2. Skręt równoległy prawidłowy zjazd z utrzymaniem nart w pozycji równoległej we wszystkich fazach skrętu. Prawidłowa pozycja narciarska i jazda na krawędziach.

3. Slalom gigant - przejazd po trasie slalomu w czasie nie przekraczającym limitu 20% czasu ustalonego przez instruktora. Przykład: czas uzyskany przez instruktora 20,00 sek. Czas zaliczeniowy dla zawodnika to 24,00 sek. Wszystkie czasy powyżej nie kwalifikują się do zaliczenia przejazdu.

Etap VI: odznaka złota

Odznaka złota - etap VI

Założenia: umiejętność jazdy na krawędziach, poprawna pozycja narciarska, różnorodne formy jazdy na nartach, wszechstronność narciarska. Zjazdy z kijkami. Odznaka przyznawana po zdanym egzaminie.

Stok: trudny o średnim i stromym nachyleniu

1. Skręt śmig - dynamiczny zjazd krótkim skrętem z wbiciem kijka i pełną kontrolą prędkości.Prawidłowa pozycja narciarska i jazda na krawędziach

2. Jazda terenowa - zjazd trudną trasą z zastosowanie skrętów o różnym promieniu, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach narciarskich, dowolny skok terenowy

3. Slalom gigant - przejazd po trasie slalomu w czasie nie przekraczającym limitu 15% czasu ustalonego przez instruktora. Przykład: czas uzyskany przez instruktora 20,00 s czas zaliczeniowy dla zawodnika to 23,00 s, wszystkie czasy powyżej nie kwalifikują się do zaliczenia przejazdu