Zawody Regionalne

Terminy

21.01.2024 Czarna Góra, Litwinka zapisy

18.02.2024 Czarna Góra, Litwinka zapisy

03.03.2024 Czarna Góra, Litwinka zapisy

Program zawodów

8:30 odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat

9:00 oglądanie i START

Wpisy do indeksów 30 min po zakończeniu zawodów. W przypadku braku indeksu istnieje możliwość zakupu. Cena indeksu 30zł.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 17:00 dnia poprzedzającego: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 18 20 114 41, 18 20 116 46.

*w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia można dokonać w dniu zawodów do godz. 9:30

Opłaty

Opłata startowa: 80 zł ( 2023 może ulec zmianie )

Opłaty można dokonać:  on-line, osobiście w biurze Szkoły Narciarskiej STRAMA, ul. Balzera 30, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.

Wymagania

W celu ujednolicenia sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN, Szkoły Narciarskie organizują zawody w slalomie gigancie. Czas obliczeniowy ustala osoba posiadająca aktualny współczynnik na sezon. Warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie czasu przejazdu w GS nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego (6 pkt) dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych.

Od sezonu 2007/2008 osoby nie będące absolwentami kursów kwalifikacyjnych po uzyskaniu minimum 8 pkt (112% czasu obliczeniowego) mogą przystąpić do kursu na stopień pomocnika instruktora PZN

Regulamin Zawodów Regionalnych

§1. CEL

  1. Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN.
  2. Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla DEMONSTRATORÓW I POMOCNIKÓW INSTRUKTORA (stażystów).
  3. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.

§2. ORGANIZATOR

Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN-PZN jest Szkoła Narciarska, która uzyska zgodę SITN.

§3. UCZESTNICTWO

Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK INSTRUKTORA PZN i INSTRUKTOR PZN.

§4. PROGRAM ZAWODÓW

  1. Zawody odbywają się w slalomie gigancie w dwóch przejazdach. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS.
  2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala sie wg. zasad podanych w "Wytycznych Szkolenia".

§6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

§7 WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA

  1. Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadający aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów).
  2. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnka Instruktora bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
  3. DIa kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej.

§8. WARUNKI KWALIFIKACJI DO OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW INSTRUKTORÓW.

Sześciu najlepszych Pomocników Instruktora w grupie kobiet i grupie mężczyzn.

 

Partnerzy szkoły

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Polski Związek Narciarski