Regionalny Test Sprawnościowy

Terminy

21.01.2024 Czarna Góra, Litwinka zapisy

18.02.2024 Czarna Góra, Litwinka zapisy

03.03.2024 Czarna Góra, Litwinka ODWOŁANE

Program zawodów

8:30 odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat

9:00 oglądanie i START

Wpisy do indeksów 30 min po zakończeniu zawodów. W przypadku braku indeksu istnieje możliwość zakupu. Cena indeksu 30zł.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 17:00 dnia poprzedzającego: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 18 20 114 41, 18 20 116 46.

*w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia można dokonać w dniu zawodów do godz. 9:30

Opłaty

Opłata startowa: 80 zł

Opłaty można dokonać:  on-line, osobiście w biurze Szkoły Narciarskiej STRAMA, ul. Balzera 30, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.

TRENING PRZED REGIONALNYM TESTEM SPRAWNOŚCIOWYM - ZAPISY

Wymagania

W celu ujednolicenia sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POL-SKI POMOCNIK INSTRUKTORA PZN, Szkoły Narciarskie organizują zawody w slalomie gigancie. Czas obliczeniowy ustala osoba posiadająca aktualny współczynnik na sezon. Warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie czasu przejazdu w GS nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego (6 pkt) dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych.

Od sezonu 2007/2008 osoby nie będące absolwentami kursów kwalifikacyjnych po uzyskaniu minimum 8 pkt (112% czasu obliczeniowego) mogą przystąpić do kursu na stopień pomocnika instruktora PZN

Od sezonu 2023/2024 osoby nie będące absolwentami kursów kwalifikacyjnych po uzyskaniu minimum 9 pkt. (108% czasu obliczeniowego) mogą przystąpić do kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN.

Regulamin REGIONALNEGO TESTU SPRAWNOŚCI

§1. CEL

  1. Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POLS-SKI POMOCNIK INSTRUKTORA PZN.
  2. Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla DEMONSTRATORÓW I POMOCNIKÓW INSTRUKTORA (stażystów).
  3. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.

§2. ORGANIZATOR

Organizatorem REGIONALNEGO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO SITN-PZN jest Szkoła Narciarska, która uzyska zgodę SITN.

§3. UCZESTNICTWO

Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK INSTRUKTORA PZN i INSTRUKTOR PZN.

§4. PROGRAM REGIONALNEGO TESTU

  1. Test odbywa się w slalomie gigancie w dwóch przejazdach. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS.
  2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala sie wg. zasad podanych w "Wytycznych Szkolenia".

§6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

§7 WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS POL-SKI POMOCNIK INSTRUKTORA

  1. Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS PPOL-SKI POMOCNIK INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadający aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów).
  2. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 9 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnka Instruktora bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
  3. DIa kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej.

§8. WARUNKI KWALIFIKACJI DO OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW INSTRUKTORÓW.

Sześciu najlepszych Pomocników Instruktora w grupie kobiet i grupie mężczyzn.

 

Partnerzy szkoły

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Polski Związek Narciarski