Egzamin kwalifikacyjny biegowy SITN PZN

Terminy

8 i 15 grudnia 2019 (niedziela) o godzina 15.00 Zakopane/Podhale

Miejsce, w zależności od warunków, podamy SMS-em na 2 dni przed egzaminem zapisy e-mail

Zgłoszenia

Kontakt: IW Anna Guzik, tel. 608 832 372

Zgłoszenia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacje

Organizator: LSN Strama Zakopane

Cel: Uzyskanie kwalifikacji warunkującej przystąpienie do kursu na stopień Instruktora PZN/Pomocnika PZN

Cena egzaminu: 80 zł + ewentualnie opłata za trasę

Płatność: Gotówką przed egzaminem w dniu egzaminu

Wymagania
  1. Zaświadczenie lekarskie o zdrowiu, ewentualnie osobiste oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa biegowego i  uczestnictwa w egzaminie.
  2. Posiadanie Indeksu szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych: wpis.
  3. Wykształcenie średnie lub w trakcie nauki
  4. Pisemna zgoda rodziców na udział w egzaminie dla osób niepełnoletnich
  5. Posiadanie odpowiedniego sprzętu (narty do techniki łyżwowej i klasycznej).

EGZAMIN przeprowadza Kierownik Wyszkolenia LSN lub wyznaczony egzaminator SITN.

Egzamin musi zawierać 4 ewolucje (2 na nartach klasycznych, 2 na łyżwowych), przykładowo: krok naprzemianstronny klasyczny, jednokrok klasyczny, jednokrok łyżwowy, element zjazdu lub inny element techniczny w/g programu nauczania.

Minimum egzaminacyjne

*dla absolwentów KK oraz instruktorów sportów śnieżnych (narciarstwo alpejskie) to 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt)

*dla pozostałych osób 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt)

WAŻNE: Egzaminator nie może uśrednić umiejętności technicznych, np. skate 4.0 i 3.0, względem classic 9.0 i 8.5.

Absolwent egzaminu otrzymuje wpis do Indeksu Szkoleń i Praktyk w Sportach Śnieżnych o zdaniu egzaminu.