Termin: Styczeń, Luty
Narty czy snowboard: Narty
Czas trwania: 6 dni
zaawansowany
Cena: 700 zł
Wiek: 3-14 lat
{loadmodule mod_custom,kurs narciarski dorośli 3 dni lista kursów}

Kurs demonstratora szkolnego PZN dla młodzieży 12-15 lat

TERMIN:

 

Miejsce

Zakopane - Nosal, Jurgów

 

Poziom umiejętności - zaawansowany

  

OBOWIĄZUJE

Posiadanie kasku 

 

cena:
700 zł
Cena: 700 zł
 

Kurs demonstratora szkolnego PZN dla młodzieży 12-15 lat

TERMIN:

 

Miejsce

Zakopane - Nosal, Jurgów

 

Poziom umiejętności - zaawansowany

  

OBOWIĄZUJE

Posiadanie kasku 

 

KURS DEMONSTRATORA

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12–15 lat. Jego celem  jest doskonalenie techniki jazdy na nartach w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i fachowym słownictwem narciarskim.

Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji wf i  zimowisk prowadzonych przez nauczycieli.
Nasza szkoła stworzyła program "Demonstrator", w którym absolwenci kursu mogą  odbywać praktykę szkoleniową i pomagać w kursach dla dzieci zdobywając tym samym praktyczna wiedzę szkoleniową i doświadczenie.

Wielu zdobywców złotej odznaki Misia Stramusia po ukończeniu kursu demonstratora  jest zaangażowanych w pomoc przy kursach pod okiem instruktorów STRAMA.

Szkoła STRAMA

Licencjonowana Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA, to nowoczesna, profesjonalna szkoła, która specjalizuje się w szkoleniu dzieci oraz dorosłych na najwyższym poziomie. Szkoła w swoim dorobku posiada tytuły najlepszej w Polsce. W kadrze szkoleniowej znajduje się wielu utytułowanych zawodników, trenerów oraz instruktorów PZN. Ich pasją jest narciarstwo i snowboard, a celem profesjonalne przekazanie umiejętności.

KRYTERIUM KWALIFIKACYJNE
  • Do kursu przystępują osoby, które w roku odbywania się tego szkolenia, kończą od 12 do 15 lat.
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych)
  • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA
  • Stopień nie upoważnia do samodzielnego szkolenia
  • Pozwala na przystąpienie do kursu Pomocnika Instruktora PZN bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego, natomiast po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 punktów
  • Daje prawo startu w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN
WAŻNOŚĆ STOPNIA
Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia. Stopień Demonstratora Szkolnego PZN pozwala na przystąpienie do kursu Pomocnika Instruktora PZN (po osiągnięciu odpowiedniego wieku) bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego. Demonstratorom wystarcza wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt., osiągnięty jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia. * wynik osiągnięty w Zawodach Regionalnych jest ważny dwa lata.

Przykład: Demonstrator Szkolny PZN kończy 16 lat w dniu 9 lutego 2021 roku. Tego dnia wygasa ważność jego stopnia, traci także prawo do startu w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN. W sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022 wystarczy mu zdobycie w Zawodach Regionalnych 6 punktów, co pozwoli mu na przystąpienie do kursu Pomocnika Instruktora PZN. Jeśli do Zawodów Regionalnych przystąpi dopiero w sezonie 2022/2023, to minimum potrzebne do osiągnięcia na ZR wyniesie 8 punktów.

PROGRAM

TEORIA
elementy Program Nauczania SITN PZN, zarys historii i organizacji narciarstwa w Polsce – 1 godz.
bezpieczeństwo w górach (zabezpieczanie miejsca wypadku, wzywanie pomocy), elementarne zasady kodeksu narciarskiego (dekalog FIS) – 1 godz.
sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) – pokaz 1 godz.
informacje o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS) – 0,5 godz.

PRAKTYKA
6 dni szkolenia w tym egzamin
nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa
trening GS

SLALOM GIGANT
Długość trasy mierzonej czasem przejazdu „ustalającego czas” – nie krótsza niż 25 sekund. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych.
Ocena z GS jest wliczana do egzaminu końcowego.

EGZAMIN
Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.
Egzamin przeprowadza IW Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.

TEORIA : 5 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test). Ocena od 1–10 pkt.
PRAKTYKA:
Slalom gigant – czas przeliczony na punkty
Jazda techniczna:
1. Łuki płużne
2. Skręt równoległy NW
3. Skręt równoległy długi lub śmig
Ocena za każdą ewolucję od 1–10 pkt. Minimum do zaliczenia praktyki: 15 pkt

DOKUMENTACJA KOŃCOWA
Absolwent kursu otrzymuje od organizatora  legitymację i odznakę DEMONSTRATORA oraz wpis do INDEKSU SZKOLEŃ I PRAKTYK W SPORTACH ŚNIEŻNYCH o zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu.
Organizator jest zobowiązany przesłać pełną dokumentację do SITN w ciągu 2 tygodni od zakończenia kursu.