Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA

Obowiązuje od 2015-12-10

 1. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Strama można rezerwować osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-mail: szkolastrama@nosal.pl
 2. Zarezerwowaną lekcję należy uregulować najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana z systemu.
 3. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 4. W razie wypadku podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Klienci spotykają się z instruktorem przed budynkiem Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA.
 6. Lekcja trwa 60 min ( rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły).
 7. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed szkołą STRAMA.
 8. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski (ok. 10 zjazdów na wyciąg nr P2, P4).
 9. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 10. W szkole STRAMA, każda 10 lekcja wykupiona przez jednego uczestnika GRATIS.
 11. Każda lekcja odbywająca się poza Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal zobowiązuje kursanta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły STRAMA.
 12. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 13. Regulamin płatności za kursy narciarskie i snowboardowe dla dzieci i dorosłych. Rezerwacje nieopłacone w terminie do 7 dni po ich dokonaniu są automatycznie anulowane. Jeżeli rezerwacja została dokonana na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu należy ją opłacić tego samego dnia (przez system pay’u, lub wpłatę na konto. Wpłata gotówką przed rozpoczęciem kursu – MOŻLIWA TYLKO W PRZYPADKU DOSTĘPNOŚCI MIEJSC
 14. Zwrot kwoty wpłaconej za kurs – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł/os – jest możliwy:
  • bez podania przyczyny na 3 dni przed rozpoczęciem kursu
  • za okazaniem zaświadczenia lekarskiego na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu
 15. Zwrot jest także możliwy w każdym momencie trwania kursu w przypadku choroby (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego) w kwocie pomniejszonej o wykorzystane dni.

 

Regulamin karnetu lojalnościowego "10-ta lekcja gratis" Szkoły Narciarskiej Snowboardowej Strama

 1. Każdy kupujący lekcje w Szkole Narciarsko Snowboardowej STRAMA ma prawo otrzymać karnet lojalnościowy w celu uzyskania 10-tej lekcji gratis.
 2. Jeden karnet przysługuje dla jednej osobę (4 wykupione lekcje dla 4 różnych osób, to 4 karnety lojalnościowe)
 3. Za jedna lekcję właściciel kuponu otrzymuje 1 punkt
 4. 1 punktu równa się opłacie za 60 minutową lekcję
 5. Po uzyskaniu 9 punktów właściciel kuponu może odebrać nagrodę w postaci 10-tej lekcji gratis i zrealizować ją w dowolnym terminie bieżącego sezonu zimowego w Szkole Strama
 6. Właścicielem kuponu może być osoba niepełnoletnia
 7. Kupon ważny jest od 1 grudnia 2015 r. w danym sezonie narciarskim lub do uzyskania 9 punktów.
 8. Po wymianie na nagrodę „narciarzowi” przysługuje nowy kupon
 9. Wszelkie reklamacje i roszczenia należy zgłaszać pisemnie na adres: Strama Sport i Turystyka, ul. Balzera 30, 34-500 Zakopane lub mailowo: strama@nosal.pl

 

Regulamin wypożyczalni odzieży i akcesoriów narciarskich

ważny od 2013-12-01

 1. Wypożyczający, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Klient korzystający z wypożyczalni, zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
 3. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia, ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. Minimalna opłata za wypożyczenie, równa jest cenie wypożyczenia za jeden dzień.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić odzież/akcesoria narciarskie do godziny 17.00 dnia wyznaczonego w umowie lub bez dodatkowych opłat do godziny 10.00 następnego dnia.
 5. W przypadku nie oddania stroju w wyznaczonym terminie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej wg cennika za każdy dzień zwłoki.
 6. W przypadku, gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub niekompletny, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju wg cennika:
  • KURTKA VIP – 800 zł
  • KURTKA - 500 zł
  • SPODNIE - 300 zł
  • GOGLE - 100 zł
  • RĘKAWICE - 100 zł
 7. Klient zobowiązuje się zwrócić strój niewyprany.
 8. Wypożyczenie odzieży i podpis na umowie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.

 

 
 
 
 

Rezerwacje

 18 20 116 46
 18 20 114 41

6 odznak Misia Stramusia

etap 1_200etap 2_200etap 3_200etap 4_200etap 5_200etap 6_200

Szkolenia indywidualne

Narty - szkolenia indywidualneKurs świąteczny dla dorosłychTrzydniowy kurs narciarski dla młodzieży i dorosłychSnowboard - szkolenia indywidualneKurs snowboardowy 3 dniSnowblade - szkolenia indywidualneSzkolenia indywidualne na nartach biegowych

Mapa Nosal

Trasy narciarskie na Nosalu

Trasy narciarskie na Nosalu