Rodzinny Puchar Zakopanego - 22 lutego 2015

rodzinny puchar zakopanego

Wyniki Rodzinnego Pucharu Zakopanego

Galeria z Rodzinnego Pucharu Zakopanego i V Pucharu Misia Stramusia

ORGANIZATOR

Organizatorem Rodzinnego Pucharu Zakopanego jest Biuro Promocji Zakopanego, Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal oraz Szkoła Narciarska i Snowboardowa Strama

CEL

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska narciarskiego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego oraz promowanie Zakopanego jako narciarskiego centrum regionu.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

W zawodach może wystartować 2 osobowy zespół złożony z: 1 dziecka do 12 lat i 1 rodzica

Rywalizacja zespołowa odbywa się na dwóch slalomach: slalom z krótkich tyczek dla rodzica i slalom gigant dla dziecka. Start rodzinnej pary odbywać się będzie z dwóch wyznaczonych startów umiejscowionych obok siebie a do wynik zespołu rodzinnego będzie stanowić suma czasu rodzica i dziecka (chłopiec/dziewczynka).

Aby czas łączny zespołu został wzięty do klasyfikacji muszą zostać prawidłowo zaliczone, pokonane prawidłowym torem samodzielne przejazdy po slalomie dziecka i rodzica. W zawodach zwycięża zespół rodzinny, który prawidłowo przejeżdżając slalomy uzyska najlepszy czas łączny przejazdów.

Każdy może wystartować w zawodach tylko jeden raz. Powtarzanie przejazdu jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której z powodów technicznych zawinił organizator.

Czasy przejazdów zostaną zapisane na tablicy wyników.

UWAGA: ISTNIEJE OBOWIĄZEK POSIADANIA KASKU dla dzieci

ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać:

 • on-line: poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rezerwacyjnej - do 21.II.2015 (sobota)
 • osobiście: w biurze Szkoły STRAMA, ul. Balzera 30, Zakopane - codziennie w godzinach od 9.00 do 19.00 oraz w dniu zawodów tj. 22.02 do godziny 10:30
 • e-mail: szkolastrama@nosal.pl
 • telefonicznie: 18 20 116 46

UWAGA: Podczas zgłoszenia wymagane jest podanie prawidłowej daty urodzenia dziecka (nieprawidłowa data urodzenia, a w konsekwencji nieprawidłowe zakwalifikowanie do rodzinnej kategorii wiekowej będzie skutkować dyskwalifikacją)

OPŁATA STARTOWA

 • 30 zł - zespół 2 osobowy do dnia 20.02.2015
 • 50 zł - zespół 2 osobowy od dnia 21.02.2015

Opłaty startowej można dokonać:

 • przelewem na konto, podając w tytule: Puchar Rodzinny, nazwisko uczestników:
  STRAMA Sport i Turystyka
  ul. Balzera 30, 34-500 Zakopane
  BNP Paribas Bank o/Zakopane: 68 16 00 1042 0002 0141 9804 5001
 • osobiście w biurze szkoły narciarskiej STRAMA , ul. Balzera 30

Opłata startowa zawiera:

 • udział w zawodach i atrakcjach towarzyszących
 • poczęstunek przygotowany przez Karczmę Nosal 
 • udział w losowaniu nagród

Opłata startowa nie zawiera: karnetu na wyciągi

ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

Numery startowe można odbierać w biurze obsługi klienta Szkoły Narciarskiej STRAMA (ul. Balzera 19 vis-a-vis CSN Nosal obok przejścia dla pieszych)  w sobotę 21.02 w godzinach 11:00-19:00 oraz w dniu zawodów tj. niedziela 22.02 w godzinach 9:00-11:00 w biurze zawodów pod stokiem nr.I

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

START - godz. 11.00 . Kolejność startu dowolna

KLASYFIKACJA I NAGRODY

Za pierwsze trzy miejsca zespołu rodzinnego w 4 kategoriach zostaną rozdane puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na koniec zawodów wśród wszystkich uczestników startujących w zawodach zostaną rozlosowane wartościowe nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i losowanie nagród odbędzie się w dniu w dniu 22.02 (niedziela) o godzinie 15:00 w Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal na scenie głównej. Wylosowana nagroda może zostać przyznana tylko i wyłącznie osobie obecnej podczas losowania. Nieobecność po 10 sek. oczekiwania powoduje ponowne losowanie nagrody.

KATEGORIE KLASYFIKACJI I ZASADY PRZYDZIELANIA DO GRUP

Zawody Rodzinnego Pucharu Zakopanego organizowane są dla rodziców i dzieci w wieku od 4 do 12 lat w 4 kategoriach wiekowych dzieci. Kolejność startu jest dowolna. Klasyfikacja odbywa się wg wieku dzieci w 4 kategoriach wiekowych

DYSKWALIFIKACJE

Zespół może zostać zdyskwalifikowany z następujących powodów:

 • nieprawidłowy przejazd trasy slalomu np. ominięcie bramki przez jedną osobę z zespołu
 • błędnie podana data urodzenia co powoduje nieprawidłowe przydzielenie do grupy

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH WG WIEKU DZIECKA - RODZINNY PUCHAR ZAKOPANEGO

 • I rodzic + dziecko 2009 i młodsze
 • II rodzic + dziecko 2007-2008
 • III rodzic + dziecko 2005-2006
 • IV rodzic + dziecko 2003-2004

Zawody odbywają się na stoku nr. PI

GODZINY STARTU

Rywalizacja w Rodzinnym Pucharze Zakopanego odbywa się w godzinach od 11:00 do 13:30.

W dowolnym czasie zespół posiadający numery startowe zgłasza się na start i zostaje dopuszczony do rywalizacji.

ATRAKCJE DODATKOWE TOWARZYSZĄCE IMPREZIE

 1. Animacje poza narciarskie
 2. Narciarskie tory przeszkód
 3. Zabawy edukacyjne 
 4. Tańce zumba dla dzieci i rodziców

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów. Start w zawodach odbywa się na odpowiedzialność rodziców i opiekunów. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie uczestnika od NNW jest dobrowolne i znajduje się w gestii rodzica lub opiekuna.

REKLAMACJE I PROTESTY DOTYCZĄCE WYNIKU

Istnieje możliwość składania uzasadnionych reklamacji i protestów. Protest powinien być złożony na piśmie nie później niż 15 min po zakończeniu zawodów w biurze szkoły STRAMA. Opłata za rozpatrzenie protestu wynosi 80zł

 

 
 
 
 

Organizatorzy

biuro promocji zakopanego

 

Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA

 

Zapraszamy pod NOSAL

 

Rezerwacja online

btn rezerwuj

Polecamy

5 Puchar Misia Stramusia

Trasy na Nosalu

Trasy narciarskie na Nosalu

Trasy narciarskie na Nosalu