Wyniki Egzaminu Regionalnego z 28 II 2016, Długa Polana

 

NR Nazwisko i imię płeć t1 t2 t pkt. ewol. kątowa śmig skręt równol. NW opis / pokaz SUMA zal.
51 Tytz Maria k 33,88 35,53 33,88 7 5,5 6 6,5 9 27 tak
52 Możdżeń Karolina k 36,54 DSQ 36,54 5 6,5 6,5 7,5 8,5 29 tak
53 Chłopicka Karolina k DSQ 33,46 33,46 7 6 6,5 7 7 26,5 tak
54 Zielińska Zofia k 34,37 33,43 33,43 7 6 6 6,5 7 25,5 tak
55 Mielczarek Anna k 38,99 40,44 38,99 3 5 5 6,5 DNS 16,5 nie
56 Grudzińska Agata k DSQ 34,95 34,95 6 6,5 5,5 6 7 25 tak
57 Skupień Halina k 35,71 35,69 35,69 5,5 6 5,5 6 DNS 17,5 nie
58 Lasocka Agnieszka k DSQ 35,03 35,03 6 6 6 6,5 7 25,5 tak
59 Kutniowska Agata k 32,54 32,55 32,54 7,5 6,5 7 7 9 29,5 tak
60 Borowik Adrianna k 28,47 28,84 28,47 10 6 6,5 7,5 10 30 tak
61 Bartol Izabela k DSQ 33,18 33,18 7,5 4 5,5 5,5 DNS 15 nie
63 Bobak-Miedzińska Paulina k DSQ 38,67 38,67 3,5 DNS DNS DNS DNS 0 nie
64 Polak Gabriela k 27,70 DNS 27,70 10 5 7 7,5 0 19,5 nie
69 Komarowski Krzysztof m 31,93 31,69 31,69 7 5,5 6 6,5 10 28 tak
74 Jarosz Zbigniew m DSQ 37,62 37,62 3 5,5 5,5 7 DNS 18 nie
75 Bartoszewicz Jędrzej m 32,62 31,90 31,90 7 6,5 6 6 9 27,5 tak
76 Koszarek Mateusz m DSQ 35,07 35,07 4,5 5,5 5,5 7 DNS 18 nie
77 Stopka Krzysztof m DSQ DSQ DSQ   5 6,5 8 DNS 19,5 nie
78 Fic Karol m 26,70 27,28 26,70 10 5,5 8 7 6 26,5 tak
79 Papież Michał m 34,95 DSQ 34,95 5 4,5 5,5 7 DNS 17 nie
81 Trebunia Marek m 33,71 DSQ 33,71 5,5 6 5,5 6,5 DNS 18 nie
82 Kosmala Antoni m DSQ 36,49 36,49 3,5 DNS DNS DNS DNS 0 nie
83 Busz Michał m DSQ 36,39 36,39 3,5 5 5 5,5 DNS 15,5 nie
84 Lewandowski Marcin m DSQ 36,28 36,28 4 5,5 6 7,5 DNS 19 nie
85 Mazur Jacek m DSQ 35,27 35,27 4,5 5,5 5,5 6 DNS 17 nie
86 Stanuch Jan m DSQ 35,22 35,22 4,5 4 6 6 DNS 16 nie
88 Mika Mikołaj m 35,08 34,28 34,28 5,5 6 6,5 7 6 25,5 tak
89 Szczypkowski Paweł m 33,25 34,57 33,25 6 5 6 7 6,5 24,5 tak
90 Rajtar Jan m 30,73 30,11 30,11 8,5 5 7,5 8 6 26,5 tak
91 Stoch Dawid m 31,53 31,84 31,53 7,5 5,5 5 6 DNS 16,5 nie
92 Cholewa Marek m 29,60 28,88 28,88 9,5 5 4,5 6,5 DNS 16 nie
93 Kolarczyk Mikołaj m 36,02 35,46 35,46 4,5 4,5 6,5 7 DNS 18 nie