Wyniki egzaminu regionalnego z 28 I 2012

 

NR Nazwisko Imię płeć PI w szkole narciarstwa t1 t2 t pkt. ewol. kątowa śmig skręt równol. NW opis / pokaz SUMA zal.
61. Mytyk Agnieszka k Harenda Guńka 47,65 47,21 47,21 4,5 7,5 6,5 7 6 27 nie
63. Janeczek Aleksandra k Harenda Guńka 49,72 48,64 48,64 3,5 7 7 7 6 27 nie
64. Oprzędkiewicz Aleksandra k Rysy Sport 46,77 45,76 45,76 5 6,5 6,5 8 5 26 tak
65. Kadłub Justyna k Harenda Guńka 44,18 43,35 43,35 6,5 6 6,5 6 5,5 24 tak
66. Mitan-Abel Aleksandra k Harenda Guńka 47,07 47,98 47,07 4,5 5 7 8 4 24 nie
73. Skoczek Jędrzej m Harenda Berezik 40,67 40,36 40,36 7 7,5 7,5 7,5 6,5 29 tak
74. Szczepaniak Andrzej m IR 43,28 W 43,28 5,5 5 7 8 6,5 26,5 tak
75. Lasek Wojciech m Ptak Ski 40,62 40,12 40,12 7 6 6,5 8 6,5 27 tak
76. Knap Jan m Harenda Guńka 42,46 42,48 42,46 6 7,5 7,5 7 6,5 28,5 tak
77. Juszczyk Arkadiusz m Ptak Ski 39,14 39,36 39,14 7,5 5 7 8 8 28 tak
78. Rejowski Mateusz m Harenda Guńka 38,74 37,25 37,25 9 7 8,5 7 6,5 29 tak
79. Zborowski Mieczysław m Rysy Sport 1.03,31 44,73 44,73 4,5 4 5 7 5 21 nie
81. Karpiel Paweł m Harenda Guńka 41,11 41,54 41,11 6,5 7,5 6,5 6 8 28 tak
82. Sabatowski Karol m Rysy Sport 1.02,60 41,28 41,28 6,5 6 6 8 7,5 27,5 tak
83. Bielawa Stanisław m Harenda Guńka 39,15 W 39,15 7,5 7,5 8 8,5 9 33 tak
84. Sołtys Jakub m Harenda Guńka W 42,62 42,62 5,5 7 7 6,5 8 28,5 tak
85. Długa Jan m Harenda Guńka 39,87 40,24 39,87 7,5 7 7 7 8,5 29,5 tak
86. Pużyński Jakub m Harenda Guńka 47,04 W 47,04 3 6,5 5,5 5,5 6,5 24 nie
87. Karpiński Łukasz m IS W 42,03 42,03 6 6,5 8 7 7 28,5 tak
88. Majerczyk Bartłomiej m Strama Zakopane 37,08 36,25 36,25 9,5 6 6,5 7,5 5 25 tak