Wyniki egzaminu regionalnego z 1 II 2014, Długa Polana

 

NR Nazwisko i imię płeć t1 t2 t pkt. ewol. kątowa śmig skręt równol. NW opis / pokaz SUMA zal.
40. Rutkowska Karolina k W 45,18 45,18 6 6,5 7 7 8 28,5 tak
41. Buńda Maria k 44,39 45,13 44,39 6,5 6 8 6 8 28 tak
42. Willimowska Zuzanna k W W 0 0 6 7 6,5 7 26,5 nie
43. Strzelska Maria k 43,57 44,11 43,57 6,5 6,5 7,5 4 7 25 tak
44. Wysoczyńska Magdalena k 43,61 42,29 42,29 7,5 5,5 7,5 6,5 8 27,5 tak
45. Malinowska Kinga k W 53,26 53,26 1,5 6 7 6,6 6 25,6 nie
48. Sobula Maksymilian m 49,49 46,22 46,22 4 5 5,5 4 6 20,5 nie
49. Franczak Mikołaj m W 40,17 40,17 7,5 5,5 7 7 7 26,5 tak
51. Pustułka Paweł m 41,01 W 41,01 7 6 7 6,5 7,5 27 tak
52. Zięba Jan m 41,41 W 41,41 7 6 7,5 6,5 6,5 26,5 tak
53. Sieczka Michał m 43,61 42,8 42,8 6 6 5 5,5 6 22,5 nie
54. Bryniczka Antoni m 42,14 41,5 41,5 6,5 6,5 7 7,5 7 28 tak
55. Mulica Adam m 41,72 42,48 41,72 6,5 7 7 7 8 29 tak
56. Pańszczyk Sebastian m 45,59 47,83 45,59 4,5 6 7,5 6,5 9 29 nie
57. Luberda Przemysław m 36,15 36,13 36,13 10 7 7,5 6,5 8 29 tak
58. Dębiński Paweł m 45,75 46,64 45,75 4 7 6,5 7 8,5 29 nie
59. Biela Sebastian m 44,66 45,11 44,66 5 7 7 6,5 8 28,5 tak