Egzamin regionalny (Poziom 3)

informacje Egzamin regionalny

Termin 2019 informacja wkrótce 

25.02.2018 Nowy Targ, Długa Polana (wyniki)

 

 

 

Program szczegółowy

10:00-11:00 Odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat

11.00 Oglądanie i START Egzaminu: slalom + jazda techniczna i opis ewolucji wraz z pokazem. Wpisy do indeksu 30 min po zakończonym egzaminie.

Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego:

  1. Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu.
  2. Przyjęcie na egzamin następuje po okazaniu "Indeksu" (ze zdjęciem) lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo).
  3. Wymagany kask

W egzaminie może uczestniczyć jedynie 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 17:00 dnia poprzedzającego egzamin:

e-mail: szkolastrama@nosal.pl telefon: 18 20 114 41, 18 20 116 46

* w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia można dokonać w dniu zawodów w godz. 10:00 - 11:30 (ilość miejsc ograniczona)

Opłata startowa: 100zł.  Wpłat należy dokonywać w szkole narciarskiej ul. Balzera 30, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego

Egzaminy Regionalne organizowane są przez szkołę narciarską, a przeprowadzane przez Komisjię Egzaminacyjną Stowarzyszenia.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ocenianej jazdy technicznej i opisu wraz z pokazem elementu z Programu Nauczania,

W jeździe technicznej oceniane są trzy wybrane przez Komisję ewolucje. Może to być dowolna ewolucja kątowa (łuki płużne, skręt z pługu, skręt z półpługu, skręt z poszerzenia kątowego), skręt równoległy NW, śmig. W punktację tej części egzaminu wchodzi opis i pokaz jednej ewolucji (dowolna ewolucja z podstaw poruszania się na nartach, skręt z pługu, ześlizgi i skręt dostokowy).

  • dwóch przejazdów slalomu na czas.

Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg "zasad ogólnych" na punkty.

Aby zdać egzamin i uzyskać stopień Pomocnika Instruktora PZN należy osiągnąć co najmniej średnio 6 pkt. z jazdy technicznej i opisu oraz 6 pkt. z lepszego przejazdu slalomu. Możliwe jest uzupełnienie brakującego 1 punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom oraz 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom – 25 pkt. jazda techniczna). Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie, w którym ukończyło się kurs oraz w następnym sezonie.

Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.

Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI po zdaniu egzaminu wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora powinien przystąpić do kursu instruktorskiego. Jeżeli to nie nastąpi, musi odtworzyć uprawnienia podczas unifikacji. W ten sposób uzyskuje się prolongatę ważności stopnia na okres kolejnych 3 lat.

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

 

 
 
 
 

Kontakt

ico tel_blue 18 20 116 46
ico tel_blue 18 20 114 41
ico koperta szkolastrama@nosal.pl

Rezerwuj online

Oferta dla instruktorów

Zawody regionalne

Egzamin regionalny