Egzamin regionalny (Poziom 3)

informacje Egzamin regionalny

Terminy 2019

26.01.2019 Nowy Targ, Długa Polana (rejestracja online)

24.02.2019 Nowy Targ, Długa Polana (rejestracja online)

10.03.2019 Nowy Targ, Długa Polana (rejestracja online)

 

 

 

Program szczegółowy

10:00-11:00 Odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat

11.00 Oglądanie i START Egzaminu: slalom + jazda techniczna i opis ewolucji wraz z pokazem. Wpisy do indeksu 30 min po zakończonym egzaminie.

Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego:

  1. Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu.
  2. Przyjęcie na egzamin następuje po okazaniu "Indeksu" (ze zdjęciem) lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo).
  3. Wymagany kask

W egzaminie może uczestniczyć jedynie 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 17:00 dnia poprzedzającego egzamin:

e-mail: szkolastrama@nosal.pl telefon: 18 20 114 41, 18 20 116 46

* w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia można dokonać w dniu zawodów w godz. 10:00 - 11:30 (ilość miejsc ograniczona)

Opłata startowa: 100zł.  Opłatę należy uiścić w szkole narciarskiej Strama ul. Balzera 30, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego

Egzaminy Regionalne organizowane są przez szkołę narciarską, a przeprowadzane przez Komisjię Egzaminacyjną Stowarzyszenia.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ocenianej jazdy technicznej i opisu wraz z pokazem elementu z Programu Nauczania,

W jeździe technicznej oceniane są trzy wybrane przez Komisję ewolucje. Może to być dowolna ewolucja kątowa (łuki płużne, skręt z pługu, skręt z półpługu, skręt z poszerzenia kątowego), skręt równoległy NW, śmig. W punktację tej części egzaminu wchodzi opis i pokaz jednej ewolucji (dowolna ewolucja z podstaw poruszania się na nartach, skręt z pługu, ześlizgi i skręt dostokowy).

  • dwóch przejazdów slalomu na czas.

Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg "zasad ogólnych" na punkty.

Aby zdać egzamin i uzyskać stopień Pomocnika Instruktora PZN należy osiągnąć co najmniej średnio 6 pkt. z jazdy technicznej i opisu oraz 6 pkt. z lepszego przejazdu slalomu. Możliwe jest uzupełnienie brakującego 1 punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom oraz 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom – 25 pkt. jazda techniczna). Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie, w którym ukończyło się kurs oraz w następnym sezonie.

Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.

Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI po zdaniu egzaminu wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora powinien przystąpić do kursu instruktorskiego. Jeżeli to nie nastąpi, musi odtworzyć uprawnienia podczas unifikacji. W ten sposób uzyskuje się prolongatę ważności stopnia na okres kolejnych 3 lat.

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

 

 
 
 
 

Kontakt

ico tel_blue 18 20 116 46
ico tel_blue 18 20 114 41
ico koperta szkolastrama@nosal.pl

Rezerwuj online

Oferta dla instruktorów

Zawody regionalne

Egzamin regionalny